RİSKLİ ALANIN BELİRLENMESİNDE UYGULAMA SÜRECİ.

SEO

1) Riskli alan teklifine ilişkin hazırlanacak dosyada bulunması gereken
evraklar:
a) Alanın, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can
ve mal kaybına yol açma riski taşıdığına dair teknik raporu,
b) Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara
dair bilgiler,
c) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı sınırlandırma haritasını,
varsa uygulama imar planını,
ç) Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini,
d) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını,
e) Zemin yapısı sebebiyle riskli alan olarak tespit edilmek istenilmesi
halinde yerbilimsel etüd raporunu,
f ) Alanın özelliğine göre bakanlıkça istenecek sair bilgi ve belgeleri,
ihtiva edecek şekilde hazırlanmış olan dosyaya istinaden
ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşü alınarak
bakanlıkça belirlenir ve teklif olarak Bakanlar Kuruluna
sunulur.

BİZ KİMİZ ?

EKE İnşaat Yönetimi ve Taahhüt Şirketi (EKECMC), 1999 Depremi sonrasında İBB-İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, İPKB-İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, Kurumsal ve Özel Mülklere İstanbul genelinde 32 binanın deprem güçlendirmesi projesinin gerçekleştirilmesinde görev almıştır. Bunun dışında konut sektöründe denetiminde veya taahhütü altında pekçok proje hayata geçirilmiştir.

Hali hazırda, Yurtdışı inşaat projelerinde de çözüm ortakları ve bünyesindeki diğer şirketleri ile enerji tesisleri, tarım, gıda üretim kompleksi ve endüstriyel tesislerin inşaasında da EPC müteahhit veya FIDIC sartlarında mühendis firma olarak görev almıştır.

Yer aldığı kapsamlı müteaahilik işlerinde, tesis binalarının tasarımı, yapımı, müşavirlik sorumluluğu; tasarım ve analizlerin proje, mimari yapısal ve verimli süreç ile değerlendirme süreçlerinde de yine EPC rolü almıştır ve bazı projelerde bina yapım işlerine ek olarak proses ve Otomasyon ve SCADA işlerinin yapılması taahhüdünü de yerine getirmiştir.

EKE İnşaat Yönetimi ve Taahhüt (EKECMC), alışılmışın dışında yerli/yabancı yatırımcısına bütünleşik çözümler ve risk yönetimi konusunda kapsamlı bir şekilde destek vererek anahtar teslimi iş planlaması ve gerçekleştirilmesi konusunda tüm dinamikleri ile servis vermektedir.

Şirketin yurt dışındaki deneyimlerini kısaca:
CCPP / OCPP çevre dostu hidrokarbon yakıtlı Termik Santral Tesisleri inşaası,
Rüzgar çiftlikleri WTG'ler, Güneş Enerjisi Tesisleri (PV) projeleri, Çok büyük kapasiteli Su Projelerinde Su Temini – Pompalanması - İletilmesi, tesisi yapımı ve elleçleme,
20.000 m3 çok büyük kapasiteli endüstriyel Yakıt Tank Çiftliği kurulması, Dev Su Tankları, Yangın Söndürme Sistemleri, Büyük kapasitede yakıt Yükleme-Boşaltma Skid Sistemleri, Özel Borulamalar, Özel İzolasyonlar, Topraklama, Kablolama ve Şalt Tesisi Tasarımı ve İnşaat ve Ağır Toprak İşleri.

EKE İnşaat Yönetimi ve Taahhüt tüm bu ağır inşaat projelerini yönetebilir ve Operasyonel kabiliyetinin yardımı ve farklı projelerde yaklaşık 5000 konut inşaatındaki tecrübesi ile karmaşık projeleri modern Yapım Metodoloji kurallarını takip ederek sonuç almaktadır.

EKECMC'nin operasyonları ağırlıklı olarak Türkiye toprakları, Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya’da ve Afrika’da irili ufaklı farklı projelerde alt yüklenici/tedarikçi olarak servis verdi. Türkmenistan'a, Papua Yeni Gine'ye, Dominic Cumhuriyeti'ne, Afganistan'da, Kuzey Irak’ta uluslararası müteahhitlere, arıtma tesisleri ve projeler konusunda tedarikçi olarak görev almıştır.

EKECMC'nin hedefi, global yatırımcıların projelerinden, ülkemizin ve kaynaklarının daha fazla pay alması, hem yerel hem de global tedarikçi durumuna geçebilmek için gayret veriyoruz. Daha fazla insan merkezli, daha yeşil teknolojilerle enerji üretimi için yatırım yapacak şirketlere, dünya su kaynaklarının daha verimli kullanımı amacına yönelik teknoloji ve üretimi metodu, dünya gıda güvenliği için üretimi ve depolamayı verimli kılacak tarımsal ve su arıtma teknolojileri üzerine başta olmak üzere çalışıyor ve yeni çağın yeni projeleri için harekete geçiyoruz…

video img

Güncel Katalog ve Broşürümüz

Katalog

Çalıştığımız Kuruluşlar

İletişim Formu

Adres

Yeşilbağlar Mah. Selvili Sk. Helis Beyaz Ofis B/Blok No:2/2 İç Kapı No:5 Pendik/İstanbul

Yol Tarifi
Telefon

Ofis: +90 (216) 216 379 62 68 Cep : +90 533 438 95 20

Bize Ulaşın
Email

info@ekecmc.com

Mail Gönder